Välkommen till T Bergström Bygg AB

Företags info:

Vi utför plattsättning av badrum och kök. Företaget har våtrumscertifikat.
finns med på www.bkr.se

Finns även på instagram : tbergstrombygg
                     Facebook  : T bergström bygg AB


Passa på att nyttja ROT-avdraget på upp till 
50 000 kr/fastighetsägaren 
Nu efter årsskiftet är det 30% av arbetskostnaden  

Samarbetar även med Hemmaplan badrum som är en kakelbutik sen 021 Rör för VVS Västerås 

Vill du få kontakt med oss
Kontakt info: tbergstrombygg@gmail.com VÄRT ATT KÄNNA TILL OM BADRUMSRENOVERING

Det beror på. Låt oss nämna några faktorer som påverkar kostnaden:

-storlek på badrum
-konstruktion
-bjälklag
-flytt av brunn, avlopp eller WC
-golvvärme
-taksänkning
-belysning
-tvättmaskin
-dolda rör
-plattsättningsdetaljer

VAD INGÅR, OCH VAD INGÅR INTE I OFFERTEN FRÅN T Bergström Bygg

I normalfallet, om inte annat angivits, ingår allt arbete som krävs från
rivning till färdigt badrum. Det du med ögat kan se i badrummet - kakel, klinker, wc, 
tvättställ, blandare, brytare, spegel, beslag, krokar,  kort sagt allt som kan
väljas utifrån tycke och smak står du själv för. Men arbetskostnad för att installera allt ingår. 

HUR LÅNG TID TAR EN BADRUMSRENOVERING?

Även detta en svår fråga att lämna ett entydigt svar på. Det beror på omfattningen av arbetet. 
En genomsnittlig badrumsrenovering i en lgh på 4-5 kvm tar 15-17 arbetsdagar
för att uppnå ett fullgott resultat. Med el jobb och vvs arbete

KAN JAG RENOVERA MITT BADRUM SJÄLV? 

Absolut. Har du kunskapen, verktygen och kännedom om regelverket finns det inget
hinder. Saknar du någon av dessa ingredienser vill vi dock avråda. 
Detta fenomen benämns Timell-effekten :)

Vill du få kontakt med oss
Kontakt info: tbergstrombygg@gmail.com